• Resolute & Corona

Resolute & Corona

Hieronder leest u meer over de aangepaste dienstverlening van de mediators van Resolute met als doel de gezondheid van u én onze mediators te beschermen, en daarbij onze dienstverlening zoveel als mogelijk voort te zetten zoals u van ons gewend bent.
Bereikbaarheid

Zoals altijd zijn wij per telefoon en e-mail bereikbaar, in ieder geval binnen onze kantoortijden, maar ook daar buiten.

Besprekingen: videobellen of telefonisch

De mediations zullen de komende tijd zoveel mogelijk via video-bellen of telefonisch plaatsvinden. We plannen de afspraken zoals gewoonlijk in, waarbij u uw voorkeur kunt aangeven. Wanneer u kiest voor een videobespreking, begeleiden en instrueren we u vanzelfsprekend bij het inbellen.
 
Contact met onze mensen

Mocht u er toch prijs op stellen om onze mensen persoonlijk te spreken, dan zullen zij daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Dat wil zeggen dat zij u begroeten zonder de hand te schudden en de geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter in acht nemen. Ook tijdens de mediationgesprekken zal deze afstand in acht worden genomen.

Wij wensen u allen heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. Laten we hopen dat wij elkaar weer snel in levenden lijve en in goede gezondheid kunnen ontmoeten.