Kosten

De kosten van een mediator zijn lager dan die van een advocaat. Niet alleen omdat het gemiddelde uurtarief lager ligt, zeker ook omdat betrokkenen samen met één mediator werken. Bovendien streeft een mediator naar voortgang en een gezamenlijke oplossing, terwijl advocaten het probleem nog wel eens groter willen maken.

De mediators van Resolute Mediation hanteren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, een gemiddeld uurtarief van € 195 exclusief BTW. Vaak kan ook een afspraak worden gemaakt voor een pakket-prijs voor de gehele mediation. In alle gevallen geldt dat ook gekeken wordt hoe de verdeling van de kosten over betrokkenen zou moeten zijn. Zo kunnen ze besluiten dit 50-50 te doen.