• Stap 2: Situatie in kaart en coaching naar oplossing

Stap 2: Situatie in kaart en coaching naar oplossing

Na ondertekening van de mediationovereenkomst brengt de mediator de sitautie en wat er speelt in kaart. De betrokkenen worden in individuele gesprekken in de gelegenheid gesteld hun standpunten en belangen toe te lichten. Daarna vindt een plenair gesprek plaats.

De mediator zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en partijen van daaruit begeleiden en coachen naar een oplossing. Hij houdt hierbij rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. De betrokkenen hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. De mediator ziet er op toe dat de voortgang gewaarborgd blijft.