Results & Solutions

Resolute staat voor Results and Solutions. Uitgaand van dat mediation ook wérkelijk moet gaan om resultaat en oplossingen. Dat komt ook tot uitdrukking in het logo. 

In het logo komt dit ook tot uitdrukking. De R symboliseert het pad dat wordt bewandeld. De punt staat voor het eindresultaat, de oplossing en het einde van het conflict.