Results & Solutions

Resolute staat voor Results and Solutions. Uitgaand van dat mediation ook wérkelijk moet gaan om resultaat en oplossingen. Dat komt ook tot uitdrukking in het logo. De R symboliseert het pad dat wordt bewandeld. De punt staat voor het eindresultaat, de oplossing en het einde van het conflict.