• Peter-Jan Smits

Peter-Jan Smits

Peter-Jan is directeur en mede-oprichter van Resolute.

In het mediationtraject maakt hij partijen bewust van de gevolgen die hun standpunt kan hebben en probeert hij partijen zelf het nut en soms de noodzaak in te laten zien van een oplossing.

Peter Jan is ook actief als gecertificeerd coach. Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen wij u graag naar: http://www.nobco.nl/coach-contact?coach=29482

Daarbij valt zijn stijl soms als provocatief te beschrijven, het einddoel is dat partijen het conflict  voortvarend opgelost hebben. Deze aanpak leidt er vaak toe dat hij langlopende en vastzittende conflicten snel en naar een voor beide partijen bevredigende oplossing weet te begeleiden. Hierbij zijn wat hem betreft humor en creativiteit waardevolle ingrediënten.  

Peter-Jan is mede-auteur van de Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR, betrokken geweest bij de totstandkoming van richtlijn arbeidsconflicten van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en heeft veel ervaring in arbeidsgeschillen, zijn specialisatie is arbeidsconlicten waarbij ook een ziekmelding een rol speelt. Daarnaast is hij gespecialiseerd in zakelijke conflicten en heeft hij veel ervaring in het bemiddelen binnen familiebedrijven. Peter-Jan studeerde rechten.