• Stap 1: Mediationovereenkomst

Stap 1: Mediationovereenkomst

Na het eerste contact per telefoon of e-mail, nodigt de mediator beide partijen uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt in overleg plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan het kantoor van Resolute Mediation in Leiden zijn, het kantoor van de werkgever of een andere neutrale locatie in de regio van de betrokkenen.

Mediationovereenkomst

Tijdens het eerste gesprek wordt tussen partijen én de mediator de mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, maar niet van vrijblijvendheid. 

Partijen kiezen er zelf voor om actief medewerking te verlenen aan de mediation. Voor de Resolute-mediator is de inspaningsverplichting van betrokkenen om ook daadwerkelijk tot overeenstemming te komen een voorwaarde/vanzelfsprekendheid. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.