• Guus Gerards

Guus Gerards


Guus opereert vanuit zijn achtergrond als onderwijskundige en ondernemer als MfN Register mediator met een specialisatie als arbeidsmediator.

Hij brengt mensen met elkaar in gesprek en biedt een luisterend oor. Hij beweegt partijen op een dusdanige wijze dat zij inzicht krijgen in het effect van hun eigen gedrag en hoe dat kan bijdragen tot een gewaardeerde oplossing.


Hij gaat de confrontatie niet uit de weg; hij luistert, helpt en biedt ondersteuning waarbij neutraliteit en vertrouwelijkheid altijd gegarandeerd zijn.

Dat leidt tot een heldere kijk op de situatie, creëert waardering over inzet en geleverde arbeid, een erkenning van wederzijdse emoties, respect voor elkaar, aanpassing van wijze van communiceren, herstel van zelfvertrouwen, het kunnen omgaan met feedback, het voorkomen of het de-escaleren dan wel oplossen van een conflict en een nieuwe start voor samenwerking.

In de praktijk blijkt dat partijen bereid zijn zich in te spannen om aan de toekomst te werken, en daarover afspraken willen vastleggen voor een duurzame gezamenlijke oplossing. Vaak wil men ook aan dit proces een versnelling toekennen.

Door zijn ruime ervaring binnen het onderwijs is de kennis en kunde, vrijheid van handelen en reikwijdte van verantwoordelijkheid binnen deze wereld op alle fronten beproefd. Dat geldt evenzeer  voor het werkveld van overheidsinstanties en het MKB.

Het komt vaker voor dat na beëindiging van een mediation, begeleiding op verzoek wordt voortgezet in een intervisie traject.

Naast zijn activiteiten als mediator bij Resolute-Mediation is Guus actief als interim manager en als lid van Raden van Toezicht.