• Mark Bouma

Mark Bouma

Met een achtergrond van meer dan 20 jaar als manager en directeur in organisaties van verschillende soort en omvang beschikt Mark over veel ervaring op het gebied van organisatie- en cultuurverandering. Op meerdere momenten in zijn loopbaan is hij in verschillende rollen betrokken geweest bij fusieprocessen, overnames en de daarbij behorende veranderingsprocessen. Zijn kracht is dat hij mensen meeneemt en betrekt.


Communicatief sterk, betrouwbaar en toegankelijk en met een oprechte belangstelling voor mensen. Zijn invoelingsvermogen en pragmatisme past hij nu toe bij zijn werk als mediator.

Aandachtsgebieden zijn arbeids- en zakelijke mediation, waarbij de nadruk ligt op overheid en non-profit organisaties. De ervaring leert dat mediation bij conflicten in een (semi-) ambtelijke of non-profit omgeving een andere benadering vraagt dan soortgelijke kwesties in het bedrijfsleven. Hierbij spelen niet alleen cultuurverschillen een rol, maar verschillen bijvoorbeeld ook de arbeidsrechtelijke en bestuurlijke aspecten. Oplossingsgerichte mediation is erbij gebaat als rekening gehouden wordt met deze unieke eigenschappen van een conflictsituatie.

Naast zijn activiteiten als mediator bij Resolute-Mediation is Mark actief als executive coach.