Toelichting

Op deze pagina staan enkele bedrijven die klanten, medewerkers of relaties verwijzen naar Resolute Mediation. Dit doen zij wanneer zich een situatie voordoet waarin mediation kan bijdragen aan het vinden van een oplossing. 
 
Mocht u willen informeren naar hun ervaringen met de mediators van Resolute Mediation, dan kunt u contact opnemen met deze partijen.

Resolute Mediation noemt hier de namen van de bedrijven die verwijzen. Bij Referenties zijn anonieme bijdragen opgenomen. Omdat dit bijdragen van daadwerkelijke mediationdeelnemers betreft, hecht Resolute Mediaiton eraan om dat anoniem te doen. Zo worden de vertrouwelijkheid en beslotenheid van de mediation gewaarborgd.