• Business mediation

Business mediation

In elk zakelijk geschil spelen er diverse belangen. Er kan sprake zijn van een stroeve samenwerking tussen aandeelhouders, maar ook van conflicten tussen bedrijven over hun samenwerking, invulling van een project of de betaling van een factuur.

Zakelijk geschil

De inschakeling van een advocaat of deurwaarder leidt in dit soort gevallen nog al eens tot een escalatie. De relatie is dan nogal verpest en samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk. U loopt bovendien het risico dat u in een gerechtelijke procedure verwikkeld raakt, die lang duurt, een onzekere uitkomst heeft en bovendien veel geld kost.

De inschakeling van een mediator kan ook in dit soort gevallen helpen. Een mediationtraject start met de ondertekening van de mediationovereenkomst, waardoor de vertrouwelijkheid is geborgd. In deze overeenkomst wordt ook vastgelegd dat partijen vrijwillig deelnemen en worden afspraken gemaakt over de kosten. Het uurtarief van een mediator van Resolute beloopt € 195 exclusief BTW.

De mediator brengt, vaak tijdens één op één gesprekken met partijen, in kaart waar partijen het over oneens zijn en ook waar (al) overeenstemming over is of waar hetzelfde naar wordt gekeken. Zo kan het geschil worden teruggebracht tot de kern en vindt er vervolgens een onderhandeling tussen partijen plaats over dat waar het echt om gaat. Op deze manier komen partijen in de regel vlot en efficiënt tot een duurzame oplossing, waarbij de onderlinge relatie goed blijft.

Voor zover betrokkenen onverhoopt niet tot een oplossing komen en alsnog bij de rechter terecht komen, is onze ervaring dat een rechter het op z'n minst waardeert dat partijen geprobeerd hebben om op deze wijze tot overeenstemming te komen.