• Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

In gevallen waar werkgever en werknemer met elkaar in conflict komen, is sprake van een arbeidsconflict. Al dan niet in combinatie met een ziekmelding ontstaat vaak een situatie, waarin partijen er samen niet meer uitkomen.

Arbeidsconflicten

De mediators van Resolute Mediation bieden hulp bij arbeidsconflicten. Een dergelijk traject start met de ondertekening van de mediationovereenkomst, waardoor de vertrouwelijkheid is geborgd. In deze overeenkomst wordt ook vastgelegd dat partijen vrijwillig deelnemen en worden afspraken gemaakt over de kosten. Het uurtarief van een mediator van Resolute Mediation bedraagt € 195 exclusief BTW.

Tijdens het mediationgesprek wordt het geschil vervolgens in kaart gebracht. De mediator besteedt daarbij aandacht aan het verleden en oorzaken van het meningsverschil. En vooral richt hij de betrokkenen op de toekomst: de situatie waarin het opgelost is of weer werkbaar is met elkaar. De gesprekken vinden met beide partijen plaats of tussendoor gaat de mediator één op één met de partijen in gesprek.

Op deze wijze komen partijen efficiënt en vaak binnen twee gesprekken tot mogelijke oplossingen. Deze oplossingen worden met de mediator - en eventueel hun juridisch adviseurs - besproken en uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De bereikte oplossing is, doordat beide betrokkenen er in grote mate zelf aan hebben bijgedragen, doorgaans duurzaam. Zo maken wij zelden mee dat een werknemer een beroep doet op de wettelijke ontbindingsmogelijkheid.

Voor zover betrokkenen onverhoopt niet tot een oplossing komen en alsnog bij de rechter terecht komen, is onze ervaring dat een rechter het op z'n minst waardeert dat partijen geprobeerd hebben om op deze wijze tot overeenstemming te komen.