• Jørgen van Overbeek

Jørgen van Overbeek

Jørgen is een ervaren changemanager vanuit een brede HRM invalshoek. Met zijn neuropsychologische en bedrijfskundige achtergrond is hij specialist op het gebied van organisatieontwikkeling en verandering binnen zowel de profit- als de zorgsector. Met zijn brede ervaring besloot hij zich verder te specialiseren als MfN Registermediator binnen de gezondheidszorg. Als geen ander kent Jørgen de spanningen die kunnen ontstaan bij en tussen mensen maar ook groepen zoals maatschappen

binnen ziekenhuizen als zij geconfronteerd worden met veranderingen die door hen zelf niet bedacht en gewild zijn. Belangentegenstellingen komen dan naar voren en kunnen lijden tot een conflict.

Op dat soort momenten is Jørgen succesvol om partijen naar een voor hen bevredigende oplossing te brengen zonder dat het de doelstellingen van bijvoorbeeld de organisatie in de weg staat. Immers om een conflict tot grote hoogte te laten escaleren is niemand gebaat.

Jørgen wordt door partijen in zijn stijl van mediation ervaren als daadkrachtig, vasthoudend, onderzoekend en analyserend.

Jørgen heeft de mediation opleiding afgerond en is officieel gecertificeerd.