Leidt Mediation tot minder druk op de rechtspraak?

Op 15 mei 2015 verscheen een lezenswaardig artikel op NRC.nl van Hilke Grootelaar en Kees van den Bos. In het artikel wordt vanuit wetenschappelijk oogpunt ingegaan op de drie westsvoorstellen die voorliggen in de Kamer. Lees het artikel hier.